Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

O nas

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości zostało założone 24.10.2009 roku. Zebranie założycielskie odbyło się w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, przy którym to muzeum Stowarzyszenie jest afiliowane.

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane 5 listopada 2009 r. pod nr 0000341198.

Aktualny skład władz Stowarzyszenia:

  • Prezes – Maciej Myczka,
  • Sekretarz – Jolanta Monika Grüning,
  • Skarbnik – Ewa Myczka – Włodarczyk,
  • Członek zarządu – Zbigniew Heliński.

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

  • pogłębianie wiedzy w zakresie historii wojskowości i nauk z nią związanych,
  • upowszechnianie oraz podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu zachowanie i utrzymanie w należytym stanie dawnych budowli wojskowych,
  • propagowanie idei patriotycznych dotyczących historii oręża Wojska Polskiego,
  • organizacja inscenizacji i rekonstrukcji historycznych,
  • podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zobacz – pobierz: