Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Wyzwolenie Ławicy

6 stycznia na terenie poznańskiego lotniska „Ławica” odbyły się uroczystości upamiętniające zdobycie poznańskiej stacji lotniczej. Rekonstrukcję tych wydarzeń poprzedziło złożenie kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
Widowisko batalistyczne poprzedziła chwila ciszy upamiętniająca zmarłego Marka Ciebielskiego pomysłodawcę i wieloletniego organizatora inscenizacji zdobycia Ławicy. W inscenizacji, którą przygotowała GRH Stacja Ławica pod kierunkiem pani Kingi Ciebielskiej udział wzięli członkowie następujących Grup Rekonstrukcji Historycznej: Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, GRH Bellum, GRH Historika, GRH Warta, TH Kcynia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej „Kraina Warty”, GRH 8 Pułku Strzelców Wielkopolskich oraz organizatorzy GRH Stacja Lotnicza Ławica. Inscenizację oglądali licznie przybyli mieszkańcy Poznania i okolic.