Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Otwarcie wirtualnej strzelnicy w powiecie wolsztyńskim

10 listopada w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie zaprezentowano wirtualną strzelnicę, która powstała w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „strzelnica w każdym powiecie” a projekt został dofinansowany  przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.
Otwarcia strzelnicy dokonał starosta Jacek Skrobisz a wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości w osobach Rozalii Kaczmarek i Macieja Myczki.  Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób na różnych poziomach trudności.

 

fot. SMHW i St. Pow. Wol.