Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Uhonorowania

W dniu 18 czerwca 2023 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń. Wśród odznaczonych byli członkowie naszego stowarzyszenia:  Rozalia Kaczmarek, Krzysztof Dobrowolski oraz Maciej Myczka. Odznaczenia wręczył Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.

Rozalia Kaczmarek oraz Krzysztof Dobrowolski otrzymali Medal „Pro Patria”. Odznaczeniem tym honorowane są osoby szczególnie zasłużone
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Maciej Myczka w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowaniu  oraz popularyzacji poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych, odznaczony został Medalem „Pro Bono Poloniæ”.