Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Na szlaku 2 Korpusu Polskiego we Włoszech

W dniach od 14 maja do 22 maja sześcioosobowa delegacja SMHW wzięła udział w obchodach 79 rocznicy bitwy o Monte Cassino organizowanych na terenie Republiki Włoskiej. Uroczystości zorganizował  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Byliśmy w miejscach upamiętniających bohaterskich żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Loreto, Bolonii, Cassino i na Monte Cassino. Zwiedziliśmy Watykan, Rzym i San Marino. Oprócz udziału w uroczystościach i składaniu wiązanek w imieniu SMHW i ZOR RP,  wzięliśmy także udział w „MONTE CASSINO TREK” 2 trekking szlakiem historycznym bitwy o Monte Cassino. Maszerowaliśmy z numerami startowymi przypisanymi konkretnym żołnierzom poległym w bitwie.
Maszerowaliśmy w intencji:
kanoniera Piotra Myszko – 619
strzelca Wiktora Myszko – 620
strzelca Jerzego Naumowicza – 624
starszego strzelca Stanisława Nędzy – 625
plutonowego Józefa Jana Nickowskiego – 626
ułana Władysława Niedźwieckiego – 628
Po dojściu na cmentarz na mogiłach tych żołnierzy złożyliśmy zapalone znicze.
Głównymi bohaterami uroczystości byli ostatni weterani 2 Korpusu Polskiego: kpt. Władysław Dąbrowski, ppłk Otton Hulacki, mjr Stosław Kowalski, Feliks Osiński i kpt. Krzysztof Flizak. Po oficjalnych uroczystościach był czas na spotkanie i rozmowy z weteranami, Ministrem – Szefem Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Panem Janem Józefem Kasprzykiem oraz z Panią ambasador Anną Marią Anders.

Fot. RK,  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych