Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

KOMUNIKAT

Drogie Koleżanki i Koledzy członkowie Stowarzyszenia.
Zarząd SMHW przypomina o obowiązku opłacenia składek na rok 2023. Wysokość składki 60 zł na rok płatne jednorazowo do końca lutego.
Nowi członkowie dodatkowo wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 100 zł.

  Zarząd SMHW