Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Inscenizacja zdobycia przez Powstańców Wielkopolskich niemieckiej bazy lotniczej Ławica

W chłodny ranek 6 stycznia, o godz. 6.30 rekonstruktorzy, wsparci przez armatę, rozpoczęli „atak” na Ławicę. Szybko im poszło, zgodnie z prawdą historyczną. Bo już po godz. 7.15 spotkali się przy ognisku na żołnierskiej grochówce.
W południe odbyły się uroczystości przy Pomniku Zdobywców Ławicy. O godz. 13.00 odbyła się coroczna rekonstrukcja historyczna. Organizatorem była Grupa Historyczna Stacja Lotnicza Ławica. W rekonstrukcji wzięła udział 8 osobowa grupa z naszego Stowarzyszenia.