Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Narodowe Święto Niepodległości w Drzonowie

11 listopada Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie jak zwykle przygotowało interesującą oprawę Święta Niepodległości. Wśród wielu atrakcji był Rajd „Rowerowa Niepodległa” z Zielonej Góry do Drzonowa, prezentacja czołgu T-72, rozstrzygniecie konkursów plastycznych i liczne wystawy pokonkursowe. Głównym punktem programu była inscenizacja batalistyczna „Wielkopolan bój o Niepodległość” oraz pokaz „Barwa i broń Powstania Wielkopolskiego” w wykonaniu Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości, Grupy Historycznej Ławica oraz Grupy Miłośników 17 Pułku Ułanów z Grotnik.

Narodowe Święto Niepodległości było znakomitą okazją do uhonorowania zasłużonych i wybitnych działaczy oraz przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Zarząd Krajowy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im Marszałka Józefa Piłsudskiego przyznał:
„Srebrny Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”
Panu Miłoszowi Słowińskiemu.

Medal „Za Wzorową Służbę na Rzecz Wojska Polskiego”
Otrzymali:
Pani Magdalena Pawlak
Pan  Antoni Bogusław Antoniów
Pan  Jacek Ulwański

Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP
przyznał „Złoty Krzyż Honoru Związku Piłsudczyków RP”
Panu Adamowi Gajdzie.