Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Święto Wojska Polskiego w Lubuskim Muzeum Wojskowym

15 sierpnia w 102 rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w Drzonowie obchodzono Święto Wojska Polskiego.  Uroczystości rozpoczęto podniesieniem flagi państwowej z ceremoniałem wojskowym. Poczet flagowy wystawiła 34 Brygada Kawalerii Pancernej z Żagania. Dowódcą ceremoniału był Maciej Myczka – wiceprezes Zarządu Krajowego ZOR RP.  Święto było okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników Lubuskiego Muzeum Wojskowego. Medale „Za Wzorową Służbę na Rzecz Wojska Polskiego” otrzymali: pani Elżbieta  Tarnawska i panowie: Tadeusz Blachura, Jarosław Sobociński i Błażej Mościpan. Na wojskowe święto LMW jak zwykle przygotowało szereg atrakcji i niespodzianek. SMHW zaprezentowało pokaz „Barwa i Broń Żołnierzy Niepodległości”, Rymarski Warsztat Powstańczy i Lazaret polowy Armii Wielkopolskiej.