Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Szlakiem 2 Korpusu Polskiego we Włoszech

W 78 rocznicę bitwy o Monte Cassino siedmioosobowa delegacja Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości oraz Związku Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Piłsudskiego przebywała we Włoszech gdzie uczestniczyliśmy w uroczystościach w Bolonii, Anconie, Loreto, Piedimonte San Germano, Cassino i Monte Cassino. We wszystkich miejscach złożyliśmy  biało czerwone wieńce od Stowarzyszenia i ZOR RP.
W trakcie tej 9 dniowej patriotycznej wycieczki szlakiem 2 Korpusu Polskiego nie zabrakło spotkań z kombatantami: ppłk Ottonem Hulackim, kpt. Władysławem Dąbrowskimi oraz panią Anną Marią Anders ambasador RP w Republice Włoskiej. Delegacja wraz z pocztem sztandarowym meldowała się wicepremierowi RP Piotrowi Glińskiemu, ministrom: Mariuszowi Błaszczakowi i Janowi Józefowi Kasprzykowi.

Zdjęcia: R.Kaczmarek