Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

HISTORIA z KULTURĄ

Od 4 do 11 maja 2022 r. na terenie Gminy Przemęt realizowany był projekt pn. HISTORIA z KULTURĄ, którego inicjatorem było Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. W projekcie wzięli udział członkowie SMHW – Maciej Myczka oraz Rozalia Kaczmarek. Przez kolejne dni, do każdej ze szkół na terenie gminy zawitała „żywa lekcja historii”.
W projekcie wziął udział także Antonii Fornalski – historyk i regionalista, prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Przemęcie – członek Zarządu Głównego TPPW, który przybliżał zagadnienie Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej.
Po prelekcji, na zebranych czekała „żywa lekcja historii”. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości Maciej Myczka przedstawił sylwetki żołnierzy Powstania Wlkp. oraz powstańczej służby zdrowia. Prezentowane umundurowanie, broń i wyposażenie udostępniło Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Podczas lekcji, omówiono także znaczenie symboli narodowych oraz zaprezentowano historyczne polskie flagi począwszy od 1290 r. do czasów współczesnych. W sposób szczególny, młodzi słuchacze skupili swoją uwagę na flagach związanych z naszym województwem, powiatem i gminą. W prezentacji i pokazie czynnie brali udział pracownicy i praktykanci GCKiB w Przemęcie. Na zakończenie lekcji, każda ze szkół, przygotowała krótki program artystyczny.
Projekt HISTORIA z KULTURĄ spotkał się z dużym zainteresowaniem. Z pewnością będzie kontynuowany w przyszłości.                                                                                       RK/GCKiB Przemęt

Mochy

Przemęt

Radomierz

Starkowo

Kaszczor

Kluczewo

Bucz