Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Zdobycie Ławicy

6 stycznia 2022 r. członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości wzięli udział w obchodach 103. rocznicy zdobycia Lotniska Ławica przez Powstańców Wielkopolskich, które odbyły się w Poznaniu.
Obchody były podzielone na dwie części: uroczysty apel powstańczy , godzina 6:30 na Wzgórzu Berlińskim (ul Przytoczna), a następnie o godzinie 13, piknik historyczny przy starym terminalu ul. Bukowska 285 poprzedzony inscenizacją historyczną.
Po uroczystościach członkowie SMHW zwiedzali Fort Va  – jeden z 18 fortów wchodzących w skład Twierdzy Poznań, który znajduje się na Piątkowie w Poznaniu.

Opr.RK/fot. Stacja Lotnicza Ławica