Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Z delegacją u Prezydenta RP

Na zaproszenie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze, weszli w skład delegacji, która 6 września 2021 r. udała się do Warszawy z apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym.
Nowe święto państwowe ma uczcić rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Powstanie było największym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem, zrywem niepodległościowym. Apel zainicjowany został przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundację Zakłady Kórnickie, poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.  Po spotkaniu, delegacja TPPW udała się na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, gdzie złożono wieniec pod obeliskiem Powstańców Wlkp.

Fot. R. Kaczmarek/ KPRP