Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Patriotyczny Przemęt

W niedzielę, 15 sierpnia 2021 r. w Przemęcie uczczono Święto Wojska Polskiego. Z inicjatywy Gminnego centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, przy udziale Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze, w przemęckiej Farze odbyła się uroczysta Masza św. od Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka w intencji wszystkich Żołnierzy Wojska Polskiego, szczególnie tych z terenu gminy Przemęt poległych i walczących w obronie Ojczyny.
We mszy udział wzięły poczty sztandarowe z terenu gminy Przemęt oraz sztandar Jasnogórskiego Korpusu Oficerskiego Wojska Polskiego. Podczas Mszy św. grała Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie.
W niedzielne, popołudnie w sali GCKiB otwarta została ekspozycja „Polskie Znaki Zaszczytne” – wystawa orderów, odznaczeń i medali mieszkańców gm. Przemęt. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt Elżbieta Wita. Wystawę będzie można oglądać do końca września 2021 r. Merytoryczną pieczę nad wystawą sprawują: dr Zdzisław Kościański, członek władz krajowych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa oraz Maciej Myczka – Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Na tarasie GCKiB odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie połączony z pokazem „Barwa i Broń Żołnierzy Niepodległości” w wykonaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowych w Drzonowie. Pokazano również Lazaret Polowy Wojsk Wielkopolskich.