Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Jubileusz ks. gen. Stanisława Rospondka

27 czerwca 2021 r. w Częstochowie, Maciej Myczka ze Stowarzyszenia Miłośników Historii wojskowości wziął udział w uroczystej Mszy świętej w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej sprawowanej z okazji 55. rocznicy święceń kapłańskich i 80. rocznicy urodzin ks. gen. Stanisława Rospondka.
Jubileusz urodzin i kapłaństwa duszpasterz m.in. środowisk kombatanckich i patriotycznych świętował w licznym gronie przyjaciół i parafian. W wydarzeniu oprócz zef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wzięli udział m.in. rodzice prezydenta RP prof. Jan Duda i Janina Milewska-Duda oraz prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Ks. gen. Stanisław Rospondek został wyróżniony przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego „Pierścieniem Patrioty” i „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”.