Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Medalowe uhonorowania

W dniu 19 stycznia 2021 roku odbyło się uhonorowanie zasłużonych dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród odznaczonych znaleźli się członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości.
Skromna uroczystość odbyła się w gościnnej sali Szlachty Wielkopolskiej w Poznaniu. Odznaczeni zostali:

  • dr Zdzisław Kościański – Medalem za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
  • Rozalia Kaczmarek i Marek Nikonowicz – Złotym Medalem za Zasługi dla ZOR RP.
  • Bogumił Tycz i Krzysztof Dobrowolski – Medalem Za Wzorową Służbę na rzecz Wojska Polskiego.

Medale te nadane zostały przez: śp. komandora dypl. Henryka Leopolda Kalinowskiego – Prezesa ZG ZKRP i BWP oraz śp. pułkownika Stanisława Tomaszkiewicza Prezesa ZK ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ich wręczenie poprzedzono minutą ciszy oddając hołd zmarłym Prezesom. W imieniu odznaczonych głos zabrał dr Zdzisław Kościański. Wręczone medale stanowią nagrodę za wzorową i ofiarną działalność społeczno-statutową i osobiste zaangażowanie w krzewieniu wartości patriotycznych związanych z tradycjami Wojska Polskiego.

Maciej Myczka