Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Adam Gajda laureatem nagrody

Kapituła Nagrody Honorowej Dobosz Powstania Wielkopolskiego ogłosiła tegorocznych laureatów. Wśród nich znalazł się kol. Adam Gajda członek Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości.
Rodzinne korzenie laureata wywodzą się z Wolsztyna. Wieloletni rekonstruktor, uczestnik oraz współorganizator spotkań, pokazów i inscenizacji kultywujących historię naszego kraju, a szczególnie Powstania Wielkopolskiego. Swymi działaniami upowszechnia historyczne dokonania Powstańców Wielkopolskich w dziejach naszej Ojczyzny. Swoją działalność w zakresie propagowania idei Powstania Wielkopolskiego i krzewienia wiedzy o nim rozpoczął w 1985 roku. W 2004 był współorganizatorem Grupy Rekonstrukcyjnej „Powstanie Wielkopolskie”, a następnie Stowarzyszenia „3 Bastion Grolman”, którego był wieloletnim wiceprezesem. Jest pomysłodawcą i realizatorem żywych lekcji historii na terenie całej Wielkopolski. Inicjator tablicy pamiątkowej poświęconej płk Arnoldowi Szylingowi na Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Współorganizator projektu pt: „Wielkopolski Pociąg do Niepodległości” oraz pokazów „Barwa i Broń Żołnierzy Niepodległości”. Oficer prasowy „Marszy Katyńskich” w Wolsztynie. Aktywny i niestrudzony opiekun miejsc pamięci narodowej.