Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze

Jubileusz Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”

W dniu 4 stycznia 2020 r. członkowie naszego Stowarzyszenia oraz Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Studio Bank w Warszawie, mieli zaszczyt uczestniczyć w Benefisie Lidii Markiewicz – Ziental ps. „Lidka”, sanitariuszki w 3. kompanii por. „Giewonta”, Batalion AK „ Zośka”. Uroczystość połączona została z jubileuszem 15 – lecia Stowarzyszenia Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”.
Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego działającego w ramach Stowarzyszenia. Na uroczystość przybyła liczna grupa zaproszonych gości z całej Polski. ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali: wiceprezes Zarządu Krajowego kol. Maciej Myczka, prezes okręgu mazowieckiego kol. płk Józef Borecki i wiceprezes okręgu kol. mjr Marian Wasilewski. Zarząd Krajowy ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nadał pani Lidii Markiewicz –Ziental ps. „Lidka”,  „Złoty Medal Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”. Medalem panią Lidię Markiewicz-Ziental odznaczył prezes okręgu mazowieckiego płk  Józef Borecki.

tekst. ZOR RP
Fot. R. Kaczmarek